Биологичното земеделие придобива все повече признание в ЕС като предоставящо ползи за фермерите, потребителите и околната среда.

Въпреки че индустриалното селско стопанство, насочено към масово производство на храни и увеличаване на печалбите продължава да доминира, биологичните стопанства набират все по-голяма популярност както сред фермерите, така и сред потребителите в ЕС.

То е изправено и пред много предизвикателства и възможност за промяна на облика на европейския селскостопански пейзаж. Едно от предизвикателствата, с които биологичното земеделие се сблъсква, е намирането на квалифициран персонал.

Ако Вие сте започнали свой бизнес в България, в областта на биологичното земеделие и търсите квалифицирани кадри, направете своята обява за вакантна позиция видима в трансграничната зона на Румъния и България тук: https://platforma.mobility-web.eu/ro_RO/antreprenoriat/ .

Ако желаете да развивате своята кариера в областта на биологичното земеделие и търсите подходяща позиция, която отговаря на Вашите умения и образование и е в трансграничната зона на Румъния и България можете да подадете своята кандидатура тук: https://platforma.mobility-web.eu/ro_RO/ocupare