ЕВРОРЕГИОН ПЛЕВЕН – ОЛТ

Сдружение “Еврорегион Плевен-Олт” е трансгранична асоциация, в която членуват общините на област Плевен (България) и окръг Олт (Румъния). Основана е през 2007 година.

От тогава до днес екипът на Сдружението е изпълнил множество проекти, свързани със социално-икономическото развитие на региона и съфинансирани от ЕФРР на ЕС.

Всички проекти са успешно изпълнени с почти 100% усвояване на бюджета.

Екипът от професионалисти е на разположение за извършване на качествени услуги:

Ø изготвяне на проектни предложения, финансирани от фондовете на Европейския съюз;

Ø консултантски услуги за обществени поръчки

Ø управление на проекти;

Ø подкрепа при организиране на икономически и презентационни събития

Екип

Адрес

пл. Възраждане №1, офис 201
5800 Плевен, България
тел.: +359 64 821 033
факс: +359 64 800 566
E-mail: evroregionplevenolt@gmail.com

Контакт