На 16.02.2017 година в Бест Уест Хотел Експо, София се проведе информационен ден по третата покана на Програма Интеррег Европа, организиран от Съвместния секретариат и МРРБ.

Екипът на Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ взе участие с презентация в качеството си на единствен лидер-партньор на територията на България.

Опитът по разписването и изпълнението на проект CD-ETA представи Илиана Георгиева – мениджър комуникации в екипа на проекта.

Освен стъпките, разписани в Наръчника за подготовка на проект и представени от Беноа Далберт и Мари Грардел от Съвместния секретариат на Програмата, участниците в срещата получиха няколко практични съвета за подготовката и изпълнението на своите проекти.

Положителен е фактът, че сред присъстващите имаше кандидати за лидер-партнори.

До момента България е представена от едва 22 партньори в одобрените проекти по първа и втора покана.

Третата покана ще бъде отворена от 1 март до 30 юни – време, повече от достатъчно да се подготви качествено проектно предложение и да се конструира балансирано партньорство за неговото изпълнение.

Екипът по проекта се срещна и с представител на Министерството на културата – органът, издал Писмото за подкрепа на българския партньор. Получихме уверението, че в процеса на изпълнение на проект CD-ETA Министерството ще направи всичко възможно целите, които сме заложили на проектно ниво и и на ниво вътрешен политически инструмент да се постигнат.

Благодарим на Съвместния секретариат и на МРРБ, че предоставиха възможност за популяризиране на проект CD-ETA и че до този етап на неговото изпълнение го представят като успешен.