На 24 април 2015 година в зала “Плевен” от 11 часа ще се проведе информационно събитие по Програма Interreg V-A Румъния- България. Организатор на събитието е Регионалия офис за Трансгранично сътрудничество Кълъраш.

Освен цялостна презентация на Програмата ще бъде представена и Първата покана за проектни предложения.