Информационни услуги

Бизнес адреси и контакти

Предоставя се информация за фирма с определен профил, адрес, интереси, възможности за контакти, ползван език, други данни.

Цена: безплатно

Икономически бизнес справки

Състояние на регионалните и местните икономики, статистически данни, данни от проучвания и други.

Цена: безплатно

Финансиране на бизнес проекти

  1. Информация за съществуващите източници за финансиране;
  2. Възможности съобразно предмета на дейност на фирмата-заявител;
  3. Препоръки по отношение целесъобразността на желанието в контекста на ограниченията на съответната финансираща програма

Цена: безплатно

 

Други Услуги

Консултантски услуги

Посреднически услуги

Рекламни услуги