Съвместният технически секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, в рамките на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш организира “Конкурс на проекти” само за проекти, които са били завършени до края на септември.

Това дава възможност на бенефициентите за популяризиране на проектите, изпълнени в рамките на програмата. Дейността е съсредоточена върху повишаване на осведомеността и насърчаване на ролята на Европейската общност, на резултати и социално-икономически въздействия на Програмата за трансгранично сътрудничество, но и осигуряваща в същото време прозрачност при използването на фондовете за безвъзмездна помощ.

Всички проекти, вписани в конкурса, ще бъдат качени на официалния сайт на програмата, www.cbcromaniabulgaria.eu, а до края на октомври 2012 г., широката общественост ще може да гласува за най-добрия проект.  Първите 5 най-харесвани проекти онлайн ще бъдат обявени на Годишната конференция , като бенефициенти на тези проекти ще бъдат поканени да предоставят на обществеността допълнителна информация относно изваршените дейности. Участниците в годишната конференция ще гласуват за проекта с най-голямо въздействие реализиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013.

Първите пет проекта, класирани в конкурса, ще бъдат обявени в брошура.