Консултантски услуги

Стратегическо планиране и маркетинг

  1. Създаване на дългосрочни концепции за развитие на фирмите
  2. Обсъждане на идеи и готови бизнес-планове и стратегии
  3. Подпомагане за усъвършенстването им и довеждане до завършен вид

Управление на проекти

Информационният център след изработка на проект и неговото одобрение поема и неговото управление.

Иновационен трансфер

Създаване на условия за включване на фирми, фирмени обединения и други в мрежата с участие на европейски фирми и научни институти

Разработване на проекти

Изработване на проекти и подпомагане на фирмите да реализират идеите си за устойчиво развитие и конкурентноспособност.

 

Други Услуги

Информационни услуги

Посреднически услуги

Рекламни услуги