В периода 12-14 март 2019 по проект CD-ETA, изпълняван по програма Interreg Europe, в конферентната зала на хотел “Сити”, Плевен, ще се проведе международна работна среща за представяне на разработените планове за действие на партньорите по проекта.

Участие ще вземат около 50 човека, включвайки членове на екипа по проекта, заинтересовани страни от България, Румъния, Испания, Естония, Словения, Италия, Гърция.

По време на работната среща ще бъдат представени 8 плана за действие, които включват мерки за подобряване състоянието на дигитализацията на природни и културно-исторически обекти с цел тяхното по-добро управление, съхранение и популяризиране.

По време на срещата ще бъде осигурен симултанен превод между български и английски език.

Ако сте представител на музей, библиотека, читалище, друга паметна институция, фирма за софтуер, местна/регионална/национална власт, отговорна за природното и културно-историческото наследство – това събитие е за Вас.

С програмата му можете да се запознаете тук.