Новини

За биоземелците

30/09/2020|0 Comments

Биологичното земеделие придобива все повече признание в ЕС като предоставящо ползи за фермерите, потребителите и околната среда. Въпреки че индустриалното селско стопанство, насочено към масово производство на храни и увеличаване на печалбите продължава да доминира, [...]

„Развитие на съвместния пазар на труда и трудовата мобилност в областта на строителството от трансграничния регион Румъния-България“, JOINT CONSTRUCT

08/05/2019|0 Comments

В рамките на проекта са създадени три центъра за информиране и консултиране в областта на строителството - един в Румъния за окръзите Долж и Олт и два в България: един за областите Монтана и Видин [...]

  • pleven

Международна работна среща по проект CD-ETA

07/01/2019|0 Comments

В периода 12-14 март 2019 по проект CD-ETA, изпълняван по програма Interreg Europe, в конферентната зала на хотел "Сити", Плевен, ще се проведе международна работна среща за представяне на разработените планове за действие на партньорите [...]

  • трета среща на местни заинтересовани страни в област плевен

Решение от третата среща на заинтересованите страни по проект CD-ETA

22/03/2017|0 Comments

По време на провеждането на третата среща на групата на местните заинтересовани страни по проект CD-ETA, в която участие взеха представители на общините от област Плевен, присъстващите попълниха анкетна карта за идентифициране на нуждите от [...]

  • информационен-ден-интеррег-европа

Информационен ден на Програма Интеррег Европа

17/02/2017|0 Comments

На 16.02.2017 година в Бест Уест Хотел Експо, София се проведе информационен ден по третата покана на Програма Интеррег Европа, организиран от Съвместния секретариат и МРРБ. Екипът на Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ взе участие с презентация [...]

  • интеррег- европа

Национален информационен ден на програма Интеррег Европа

06/02/2017|0 Comments

На 16 февруари 2017 г. в хотел Бест Уестърн Хотел Експо, бул. Цариградско Шосе 149, гр. София. ще се проведе национален информационен ден във връзка с предстоящото обявяване на Третата покана за набиране на проектни [...]

Среща на комитета за наблюдение на Interreg VA

17/11/2016|0 Comments

На 8 декември 2016 година в гр. Плевен ще се проведе Шестата среща на комитета за наблюдение по програма Interreg VA Romania-Bulgaria. Организаторите не споделят къде точно ще се проведе срещата, но  разбрахме, че важна [...]

  • среща на заинтересовани страни

Първа среща на местни заинтересовани страни

15/11/2016|0 Comments

На 01.04.2016 година официално стартира изпълнението на проект „Съвместна дигитализация на природното и културното наследство“, CD-ETA, финансиран в рамките на програма Interreg Europe. 8 партньори от 7 европейски страни ще работят за постигане на основната [...]

Информационен ден по Програма Interreg V-A Румъния-България

17/04/2016|0 Comments

На 24 април 2015 година в зала "Плевен" от 11 часа ще се проведе информационно събитие по Програма Interreg V-A Румъния- България. Организатор на събитието е Регионалия офис за Трансгранично сътрудничество Кълъраш. Освен цялостна презентация [...]

Пресконференция за изпълнението на проект “AGRICONS”

04/06/2014|0 Comments

На 20 юни Национален център за информационно обслужване - Плевен даде пресконференция за медиите от региона по повод изпълнението на проект "Агриконс - Виртуална борса за хранителни и строителни продукти, модерен инструмент в подкрепа на [...]

“Конкурс на проектите” – възможност за бенефициентите да популяризират проекти си

03/10/2012|0 Comments

Съвместният технически секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, в рамките на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш организира "Конкурс на проекти" само за проекти, които са били завършени до края на септември. [...]