Филм “Подпомагане на трансграничното сътрудничество и представяне идентичността на региона Долж-Олт-Видин-Монтана-Плевен”

Наименование

 

Подкрепа на трансграничното сътрудничество в сферата на бизнеса и представяне на идентичността  на областите Долж-Олт-Плевен-Видин-Монтана
Водещ партньор (име/държава)

 

Румънска Асоциация за иновации и Технологичен трансфер – AroTT
Брой партньори 5
Място(а) на проекта

 

Румъния, окръзи Долж, Олт;

България, области Плевен, Видин, Монтана

Обща стойност 425437
Обща допустима стойност 368149
Обща стойност на исканите средства (ЕФРР и държавен бюджет) 360122,7
 

 

Цели на проекта

 

 

 

 

Обща цел: Устойчиво икономическо развитие на областите Долж, Олт, Плевен, Видин, Монтана чрез представяне на възможностите на зоната с оглед привличане на чужди инвестиции; Конкретна цел: Идентификация и представяне на предложените възможности на трансграничния Долж, Олт, Плевен, Видин, чрез специфични мерки и средства
 

 

Дейности по проекта

 

 

 

 

Разработване на обща стратегия за дълготрайно развитие в сферата на бизнеса в региона Долж-Олт-Плевен Монтана; промоционална кампания на регионите, предвидена за жителите на тези региони – филм; местните обществени власти и МСП: 6 уъркшопа; организиране на изложение и кръгла маса; организация на регионални конференции и; 4 икономически мисии, 6 прес-конференции,  изграждане на мрежа от Акционери на регионално ниво; дейности по визуализация
 

 

Резултати от проекта

 

 

 

 

1 обща стратегия за дълготрайно развитие в сферата на бизнеса в региона; 1 портал за представяне на регионите; 1 филм за представяне на регионите; 25000 бенефициенти на филма; 6 уъркшопа (120 участника); 1 Изложение и кръгла маса (30 изложители); 4 икономически мисии (80 участника), 1 Международна конференция и  (40 участника); 1 създадена мрежа от Акционери; 12 електронни бюлетина
 

 

 

Целеви групи

 

 

 

2500 души от сферата на бизнеса; 700 представители на местните власти; жителите на региона Долж – Олт – Плевен-Видин-Монтана
Продължителност на изпълнението (месеци) 18

Каква е бизнес средата в трансграничния целеви регион? – интревю