На 20 юни Национален център за информационно обслужване – Плевен даде пресконференция за медиите от региона по повод изпълнението на проект “Агриконс – Виртуална борса за хранителни и строителни продукти, модерен инструмент в подкрепа на съвместното бизнес развитие в румъно-българската трансгранична зона” по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013.

Проектът обхвана териоторията на окръг Долж, Румъния и областите Плевен, Видин и Монтана, България.

“Главната цел, която си бяхме поставили, е подпомагане на икономическото развитие в българо-румънската трансгранична зона чрез развитие на съществуващите конкурентни предимства в селското стопанство, хранителната индустрия и строителството”, сподели Стилиян Върбанов, представител на екипа по проекта от НЦИО – Плевен.

За постигането на тази цел трансграничният екип е изпълнил редица дейности, които са довели до конкретни резултати: създадена е и функционира виртуална платформа за електронна размяна на оферти на адрес www.agricons-cb.ro. ; за работата с тази платформа са обучени голям брой потребители от целевия регион на проекта; проведени са обучения по маркетинг за строителните и хранителните фирми, като специално внимание е било обърнато на съвременните инструменти за промоции и реклама. В края на изпълнението на проекта са проведени две изложения  – за строителни и за хранителни продукти, в гр. Крайова.

По думите на г-н Върбанов “Изпълнението на проекта даде възможност да се създадат модерни инструменти за съвместен бизнес в трансграничната зона и да се увеличи конкурентноспособността на селското стопанство, хранителната индустрия и строителството чрез маркетинг и обучения в предприемачество”.

В подкрепа на неговите думи за полезността на проекта се изказаха и представители от целевата група. Благодарение на участието си в събитията по проекта те са успели да осъществят множество контакти с фирми от Румъния и да стартират партньорства. Като най-явен пример беше дадено сътрудничеството между “Топливо” АД- Видин и “Elpreco” – Крайова в областта на строителството. В областта на хранително-вкусовата промишленост беше отбелязано, че в следствие на срещи по време на проекта Клъстер “Дунавски вина” е разширил своя състав с още двама членове.

“Очакваме отварянето на покани през новия програмен период 2014-2020 година, за да продължим започнатата работа, защото началото, което поставихме с изпълнението не само на този, но и на други наши проекта, обещава постигането на много по-значителни резултати в развитието на трансграничната зона Румъния-България”, каза на финала Стилиян Върбанов.