В рамките на проекта са създадени три центъра за информиране и консултиране в областта на строителството – един в Румъния за окръзите Долж и Олт и два в България: един за областите Монтана и Видин и един за областите Враца и Плевен.

Тези центрове са много важна част от  проекта, защото тези места могат да бъдат посещавани от всички заинтересовани лица, които имат нужда от квалификация и преквалификация в областта на строителството. В същото време центровете предоставят консултации и по трудовото законодателство.

Центровете предоставят информация, консултиране и обучения на представители на целевата група с цел  повишаване на тяхната квалификация и намиране на работа.

За заинтересованите лица, центърът в Плевен се намира на адрес: площад Възраждане №1, офис 201.

Заповядайте!