Рекламни услуги

Рекламна кампания

Информационния център организира рекламна кампания според изискванията, посочени в заявката на фирмата.

Рекламно каре

Информационния център публикува рекламно каре в електронния си бюлетин и в периодично издаваните брошури.

Рекламен банер

В сайта на центъра се публикува рекламен банер на фирмата – заявител според условията, посочени в заявката – място и период

Рекламно съобщение

В сайта на информационния център се публикува рекламното съобщение на фирмата според условията, посочени в заявката – период на актуалност.

 

Други Услуги

Информационни услуги

Консултантски услуги

Посреднически услуги