На 8 декември 2016 година в гр. Плевен ще се проведе Шестата среща на комитета за наблюдение по програма Interreg VA Romania-Bulgaria.

Организаторите не споделят къде точно ще се проведе срещата, но  разбрахме, че важна точка от дневния ред ще бъде селекцията на проекти, подадени в рамките на втората покана за набиране на проектни предложения (приоритетни оси 4 и 5).

Крайният срок за подаване на проекти по тази покана изтече през месец март 2016 година.

ЕПО има подадени пет предложения, по две от които е водещ бенефициент – проект за обучение в предприемачество и проект за създаване на трансгранична спортна академия за подрастващи.