На 01.04.2016 година официално стартира изпълнението на проект „Съвместна дигитализация на природното и културното наследство“, CD-ETA, финансиран в рамките на програма Interreg Europe. 8 партньори от 7 европейски страни ще работят за постигане на основната цел на проекта: да се подобри прилагането на политиката за дигитализация на природното и културното наследство и да се подготвят участващите региони за прилагането на най-добрите практики в зависимост от техните нужди.

На 13.06.2016 година в условията на хотел „Ростов“  се проведе първата среща на заинтересованите страни. Участие взеха представители на Регионалния исторически музей, Регионалната библиотека, Държавния архив – звено Плевен, научни работници в сферата на дигитализацията на културно-историческото наследство, фирми за софтуер и хардуер.

Целта на срещата беше да се създаде работна група, която ще подпомогне изпълнението на проекта и в последствие ще се възползва от постигнатите резултати.

Екипът на „Еврорегион Плевен-Олт“ представи същността на проекта и ролята на заинтересованите страни в него. Подчертани бяха ползите, които те ще имат от участие в неговото изпълнение.

Основна точка в дневния ред беше нивото на дигитализация в отделните институции. Присъстващите споделиха своите проблеми, своите нужди и желания, както и своя напредък и успех в тази дейност.