About manager

This author has not yet filled in any details.
So far manager has created 33 blog entries.

Процудура за избор на изпълнител с публична покана с предмет “Провеждане на медийна кампания”

23/04/2019|Профил на купувача|

Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на медийна кампания“, в изпълнение на проект „Природно наследство – услуги, свързани с природни/биологични ресурси”, NATBIOT, ROBG-356, финансиран по Програма Интеррег V-A [...]

Международна работна среща по проект CD-ETA

07/01/2019|в процес на изпълнение, Новини, Проекти|

В периода 12-14 март 2019 по проект CD-ETA, изпълняван по програма Interreg Europe, в конферентната зала на хотел "Сити", Плевен, ще се проведе международна работна среща за представяне на разработените планове за действие на партньорите [...]

Процедура с публична покана “Организиране и провеждане на събития с хотелско настаняване и кетъринг за участниците в тях”

12/10/2018|Профил на купувача|

Проект „Природно наследство – услуги, свързани с природни/биологични ресурси”, NATBIOT, ROBG-356, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България с Договор 82686/18.07.2018 Р Е Ш Е Н И Е № 70/11.10.2018 г.  За откриване на процедура за [...]

Природно наследство – услуги, свързани с природни и биологични ресурси

03/08/2018|в процес на изпълнение, Проекти|

Проект „Природно наследство – услуги, свързани с природни и биологични ресурси“ е съфинасиран по Програма за трнасгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020, Приоритетна ос 2 – Зелен регион, Специфична цел 2.1 Да се подобри устойчивата [...]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖЕНИ ДОГОВОРИ

17/02/2018|Профил на купувача|

Въз основа на проведена процедура за избор на изпълнител без публична покана  с предмет: „Подготовка на учебно съдържание и провеждане на обучителен курс за агент по продажбите на био продукти“ в изпълнение на дейност по [...]

Публична покана “Организиране и провеждане на събития”

10/02/2018|Профил на купувача|

1. Процедура: „Организиране и провеждане на събития“, в изпълнение на проект „Развитие на съвместен пазар на труда и трудова мобилност в областта на строителството в трансграничната зона Румъния-България”, JOINT CONSTRUCT код на проекта: 16.4.2.076, финансиран [...]

Процедура за избор на изпълнител

05/09/2017|Профил на купувача|

Вид на процедурата: Избор на изпълнител с публична покана на основание чл. 1, (1) от ПМС160/01.07.2016 Предмет: „Организиране и провеждане на медийна кампания в изпълнение на проект „Развитие на съвместния пазар на труда и трудовата [...]

Публична покана да избор на изпълнител

01/09/2017|Профил на купувача|

Предмет: Изработване, оформление, отпечатване и доставка на промоционални материали по проект „Развитие на съвместния пазар на труда и трудовата мобилност в областта на строителството в трансграничната област Румъния-България”, JOINT CONSTRUCT код на проекта: 16.4.2.076, финансиран [...]

RAMSAT

29/08/2017|в процес на оценка, Проекти|

Проект: Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм Акроним: RAMSAT Програма: Interreg Europe Специфична цел на програмата 4.1: Подобряване политиките за природно и културно наследство Отдалечените и планински райони в много от [...]

Публична покана за определяне на изпълнител

29/08/2017|Профил на купувача|

Предмет на публичната покана: „Изготвяне на проучване на нуждите от квалификация в областта на строителството на територията на проекта за областите Враца и Плевен” в изпълнение на проект „Развитие на съвместния пазар на труда и [...]