About manager

This author has not yet filled in any details.
So far manager has created 38 blog entries.

За биоземелците

30/09/2020|Новини|

Биологичното земеделие придобива все повече признание в ЕС като предоставящо ползи за фермерите, потребителите и околната среда. Въпреки че индустриалното селско стопанство, насочено към масово производство на храни и увеличаване на печалбите продължава да доминира, [...]

Процедура за избор на изпълнител с публична покана “Организиране и провеждане на 3 онлайн базирани събития”

24/09/2020|Профил на купувача|

Съгласно изискванията на чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ и чл.1, ал. 1 от ПМС160/01.07.2016 за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от [...]

Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Изработка, оформление и отпечатване на 1000 бр. алманах на проекта – booklet“ в изпълнение на проект „Съвместна дигитализация на природното и културно наследство“

26/02/2020|Профил на купувача|

Р Е Ш Е Н И Е № 96/25.02.2020 г. За откриване на процедура за определяне на изпълнител на основание чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ и чл.1, ал. 1 от ПМС160/01.07.2016 Съгласно изискванията на чл. [...]

Решение за откриване на процедура с предмет „Осигуряване на експертна подкрепа за изготвяне на Регионален план за действие“

19/02/2020|Профил на купувача|

Проект „Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм“, RAMSAT, PGI06218, финансиран по Програма за междурегионално сътрудничество Интеррег Европа 2014-2020. Р Е Ш Е Н И Е № 94/18.02.2020г. За откриване на процедура [...]

RAMSAT

19/12/2019|в процес на изпълнение, Проекти|

Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ стартира изпълнението на проект „Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм“, (RAMSAT) по програма Interreg Europe. Чрез обмена на добри практики и знания RAMSAT ще подобри регионалните и местните [...]

„Развитие на съвместния пазар на труда и трудовата мобилност в областта на строителството от трансграничния регион Румъния-България“, JOINT CONSTRUCT

08/05/2019|Новини|

В рамките на проекта са създадени три центъра за информиране и консултиране в областта на строителството - един в Румъния за окръзите Долж и Олт и два в България: един за областите Монтана и Видин [...]

Процудура за избор на изпълнител с публична покана с предмет “Провеждане на медийна кампания”

23/04/2019|Профил на купувача|

Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на медийна кампания“, в изпълнение на проект „Природно наследство – услуги, свързани с природни/биологични ресурси”, NATBIOT, ROBG-356, финансиран по Програма Интеррег V-A [...]

Международна работна среща по проект CD-ETA

07/01/2019|в процес на изпълнение, Новини, Проекти|

В периода 12-14 март 2019 по проект CD-ETA, изпълняван по програма Interreg Europe, в конферентната зала на хотел "Сити", Плевен, ще се проведе международна работна среща за представяне на разработените планове за действие на партньорите [...]

Процедура с публична покана “Организиране и провеждане на събития с хотелско настаняване и кетъринг за участниците в тях”

12/10/2018|Профил на купувача|

Проект „Природно наследство – услуги, свързани с природни/биологични ресурси”, NATBIOT, ROBG-356, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България с Договор 82686/18.07.2018 Р Е Ш Е Н И Е № 70/11.10.2018 г.  За откриване на процедура за [...]

Природно наследство – услуги, свързани с природни и биологични ресурси

03/08/2018|изпълнени, Проекти|

Проект „Природно наследство – услуги, свързани с природни и биологични ресурси“ е съфинасиран по Програма за трнасгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020, Приоритетна ос 2 – Зелен регион, Специфична цел 2.1 Да се подобри устойчивата [...]