RAMSAT

19/12/2019|в процес на изпълнение, Проекти|

Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ стартира изпълнението на проект „Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм“, (RAMSAT) по програма Interreg Europe. Чрез обмена на добри практики и знания RAMSAT ще подобри регионалните и местните [...]

Международна работна среща по проект CD-ETA

07/01/2019|в процес на изпълнение, Новини, Проекти|

В периода 12-14 март 2019 по проект CD-ETA, изпълняван по програма Interreg Europe, в конферентната зала на хотел "Сити", Плевен, ще се проведе международна работна среща за представяне на разработените планове за действие на партньорите [...]

Природно наследство – услуги, свързани с природни и биологични ресурси

03/08/2018|изпълнени, Проекти|

Проект „Природно наследство – услуги, свързани с природни и биологични ресурси“ е съфинасиран по Програма за трнасгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020, Приоритетна ос 2 – Зелен регион, Специфична цел 2.1 Да се подобри устойчивата [...]

BIOVIRTINC за биоземеделие

08/06/2017|в процес на изпълнение, Проекти|

„Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в областта на биоземеделието, обработката на биопродукти и свързани услуги” Партньори: Румънско движение за качество, гр. Крайова, Румъния Национален център за информационно обслужване, гр. Плевен, България Приоритетна ос [...]

Решение от третата среща на заинтересованите страни по проект CD-ETA

22/03/2017|в процес на изпълнение, Новини, Проекти|

По време на провеждането на третата среща на групата на местните заинтересовани страни по проект CD-ETA, в която участие взеха представители на общините от област Плевен, присъстващите попълниха анкетна карта за идентифициране на нуждите от [...]

Информационни центрове Плевен-Крайова-Слатина

23/11/2016|изпълнени, Проекти|

Филм "Сравнителни предимства, уникални производства, добри практики" Наименование   „ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ  ПЛЕВЕН – КРАЙОВА – СЛАТИНА, МОСТ МЕЖДУ ДВЕ ДЪРЖАВИ” Водещ партньор (име/държава) ЕВРОРЕГИОН ПЛЕВЕН – ОЛТ Брой партньори 2 Място(а) на проекта ПЛЕВЕН – [...]

Подобряване на бизнес средата

22/11/2016|изпълнени, Проекти|

Филм "Подпомагане на трансграничното сътрудничество и представяне идентичността на региона Долж-Олт-Видин-Монтана-Плевен" Наименование   Подкрепа на трансграничното сътрудничество в сферата на бизнеса и представяне на идентичността  на областите Долж-Олт-Плевен-Видин-Монтана Водещ партньор (име/държава)   Румънска Асоциация за [...]

Interreg IVC, RITS-Net

22/11/2016|изпълнени, Проекти|

Водещ партньор (име/държава) Регион Марке, Анкона, Италия Брой Партньори 9 Място на изпълнение Окръг Южен Дъблин, гр.Талат, Ирландия;Транспортен Консорциум Майорка, гр.Палма, Испания;АНАТОЛИКИ – Регионална Енергийна Агенция на Централна Македония, гр Терми, Гърция; Регион за планиране [...]

Пътят на виното

17/11/2016|изпълнени, Проекти|

Филм "Пътят на виното - успешният път" Водещ партньор   Румънската Асоциация за Технологичен Трансфер и Иновации -  A.R.o.T.T. Брой на партньорите   5- ARoTT, Университет – Крайова, Балканска гражданска коалиция . Белоградчик, Регионална агенция [...]

Агриконс

16/11/2016|изпълнени, Проекти|

Селското стопанство, производството на храни и строителството са икономически дейности с дългогодишна  традиция в трансграничния регион. По-голямата част от агро-производителите на хранителни продукти са представени от малки, индивидуални производители, които не разполагат с техническа възможност [...]