Природно наследство – услуги, свързани с природни и биологични ресурси

03/08/2018|изпълнени, Проекти|

Проект „Природно наследство – услуги, свързани с природни и биологични ресурси“ е съфинасиран по Програма за трнасгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020, Приоритетна ос 2 – Зелен регион, Специфична цел 2.1 Да се подобри устойчивата [...]

Информационни центрове Плевен-Крайова-Слатина

23/11/2016|изпълнени, Проекти|

Филм "Сравнителни предимства, уникални производства, добри практики" Наименование   „ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ  ПЛЕВЕН – КРАЙОВА – СЛАТИНА, МОСТ МЕЖДУ ДВЕ ДЪРЖАВИ” Водещ партньор (име/държава) ЕВРОРЕГИОН ПЛЕВЕН – ОЛТ Брой партньори 2 Място(а) на проекта ПЛЕВЕН – [...]

Подобряване на бизнес средата

22/11/2016|изпълнени, Проекти|

Филм "Подпомагане на трансграничното сътрудничество и представяне идентичността на региона Долж-Олт-Видин-Монтана-Плевен" Наименование   Подкрепа на трансграничното сътрудничество в сферата на бизнеса и представяне на идентичността  на областите Долж-Олт-Плевен-Видин-Монтана Водещ партньор (име/държава)   Румънска Асоциация за [...]

Interreg IVC, RITS-Net

22/11/2016|изпълнени, Проекти|

Водещ партньор (име/държава) Регион Марке, Анкона, Италия Брой Партньори 9 Място на изпълнение Окръг Южен Дъблин, гр.Талат, Ирландия;Транспортен Консорциум Майорка, гр.Палма, Испания;АНАТОЛИКИ – Регионална Енергийна Агенция на Централна Македония, гр Терми, Гърция; Регион за планиране [...]

Пътят на виното

17/11/2016|изпълнени, Проекти|

Филм "Пътят на виното - успешният път" Водещ партньор   Румънската Асоциация за Технологичен Трансфер и Иновации -  A.R.o.T.T. Брой на партньорите   5- ARoTT, Университет – Крайова, Балканска гражданска коалиция . Белоградчик, Регионална агенция [...]

Агриконс

16/11/2016|изпълнени, Проекти|

Селското стопанство, производството на храни и строителството са икономически дейности с дългогодишна  традиция в трансграничния регион. По-голямата част от агро-производителите на хранителни продукти са представени от малки, индивидуални производители, които не разполагат с техническа възможност [...]