RAMSAT

19/12/2019|в процес на изпълнение, Проекти|

Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ стартира изпълнението на проект „Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм“, (RAMSAT) по програма Interreg Europe. Чрез обмена на добри практики и знания RAMSAT ще подобри регионалните и местните [...]

Международна работна среща по проект CD-ETA

07/01/2019|в процес на изпълнение, Новини, Проекти|

В периода 12-14 март 2019 по проект CD-ETA, изпълняван по програма Interreg Europe, в конферентната зала на хотел "Сити", Плевен, ще се проведе международна работна среща за представяне на разработените планове за действие на партньорите [...]

BIOVIRTINC за биоземеделие

08/06/2017|в процес на изпълнение, Проекти|

„Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в областта на биоземеделието, обработката на биопродукти и свързани услуги” Партньори: Румънско движение за качество, гр. Крайова, Румъния Национален център за информационно обслужване, гр. Плевен, България Приоритетна ос [...]

Решение от третата среща на заинтересованите страни по проект CD-ETA

22/03/2017|в процес на изпълнение, Новини, Проекти|

По време на провеждането на третата среща на групата на местните заинтересовани страни по проект CD-ETA, в която участие взеха представители на общините от област Плевен, присъстващите попълниха анкетна карта за идентифициране на нуждите от [...]

CD-ETA, Съвместна дигитализация на природното и културно наследство

16/11/2016|в процес на изпълнение, Проекти|

Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ е единствената организация в България, лидер-партньор по проект, финансиран в рамките на програма Interreg Europe. Проектът „Съвместна дигитализация на природното и културно наследство“ (CD-ETA) е един от 64-те одобрени в рамките на първата [...]