CD-ETA, Съвместна дигитализация на природното и културно наследство

16/11/2016|в процес на изпълнение, Проекти|

Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ е единствената организация в България, лидер-партньор по проект, финансиран в рамките на програма Interreg Europe. Проектът „Съвместна дигитализация на природното и културно наследство“ (CD-ETA) е един от 64-те одобрени в рамките на първата [...]