RAMSAT

29/08/2017|в процес на оценка, Проекти|

Проект: Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм Акроним: RAMSAT Програма: Interreg Europe Специфична цел на програмата 4.1: Подобряване политиките за природно и културно наследство Отдалечените и планински райони в много от [...]